privacy reglement

PRIVACYREGLEMENT Inleiding Gegevens van leerlingen worden door StemcoachRotterdam op een behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, te weten: de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen AVG) verwerkt en bewaard. StemcoachRotterdam verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor de inschrijving voor lessen, voor factuur opmaak en verzending en om je op de hoogte … Meer lezen over privacy reglement